دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ قزوين

                                                      به‌ روايت‌: دكتر مو سي‌خاني‌ - رياست محترم دانشگاه


دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، دانشگاهي نوپاست که گذشته اي پرافتخار را پشت سر نهاده و افق هايي روشن با آينده اي درخشان را پيش رو دارد. اين دانشگاه با وجود عمر 18 ساله خود، به عنوان مرکز پرورش و زايش علم و دانش در غرب آسيا شناخته شده است. ما با اولويت بخشيدن به توسعه نيروي انساني و با هدف دستيابي به زندگي بهتر در سايه صلح و امنيت، به ارتقا و ترويج دانش پرداخته ايم و با نهادينه نمودن و استفاده از خلاقيت و بهره وري هيات مديره، اساتيد و دانشجويان به اين هدف مهم دست يافته ايم. اهم اقدامات ما برپايه تحقيقات گسترده، بکارگيري علوم و فن آوريهاي مدرن و ارتقا علم و دانش بنا شده است.
چشم انداز ما تا سال 2020 دستيابي به هدفي والاتر است و آن ارتقاء رتبه دانشگاه و تبديل شدن آن به يکي از دانشگاههاي برجسته ي بين المللي در آسيا است. از آنجائيکه لازمه قرار گرفتن در اين مسير همکاري تنگاتنگ با مراکز علمي معتبر سراسر جهان است، ما در دانشگاه آزاد اسلامي قزوين دست افرادي را که در اين مهم با ما همکاري نمايند به گرمي مي فشاريم.


مشخصات فردي دکتر مرتضي موسي خاني

 • متولد : 1345                 صادره از : تهران
سوابق تحصيلي :
 • ديپلم 1363                           اقتصاد
 • ليسانس 1366                      مديريت                                        دانشگاه تهران
 • فوق ليسانس 1370                مديريت ( گرايش مالي)                     دانشگاه تهران
 • دكتري (مديريت) 1377             مديريت ( گرايش منابع انساني)           دانشگاه تربيت مدرس
مرتبه علمي :
 • دانشيار پايه 14

سوابق تدريس :

 • o تدريس درس مديريت استراتژيك - سمينار در مسائل نيروي انساني – تئوري هاي مديريت پيشرفته در مقطع كارشناسي ارشد و دروس بودجه - رفتار سازماني - حسابداري دولتي- اصول حسابداري I در مقطع كارشناسي در دانشگاه‌هاي تهران، شهيد بهشتي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه بين‌المللي امام‌خميني و دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، كارگاه‌هاي آموزشي مختلف
طرح‌هاي تحقيقاتي :
 • طراحي سيستم كارآنه در بخش حمل و نقل سازمان بنادر و كشتيراني (بندر انزلي)
 • طراحي سيستم كنترل در بندر شهيد رجايي
 • بررسي نيازهاي فرهنگي دانشجويان
 • طراحي سيستم نظام ارزيابي عملكرد دانشگاه آزاد مركزي براساس بازخورد 360 درجه
 • بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور تونس در قالب کتاب و CD راهنما
كتاب هاي منتشره :
 • كتاب بودجه (تأليف)
 • كتاب مباني سازمان و مديريت (تأليف) (دو جلد)
 • کتاب سيستم هاي اطلاعاتي (ترجمه)
 • استانداردهاي ايزو9000
 • چگونه يک سمينار خوب ارايه دهيم
 • سرپرستي سازمان
مقالات منتشر شده و سخنراني‌ها :
 • نقش شركت‌هاي فرامليتي در مديريت تحولات جهان معاصر و آينده - فصلنامه مطالعات مديريت دانشگاه علامه طباطبائي 1373
 • مزاياي استفاده از متدلوژي RUP در رويارويي با پروژه‌هاي BPR و تفاوت آن با متدلوژي SSDM
 • همايش ملي فنآوري اطلاعات و ارتباطات- اصفهان – 1383
 • طراحي و تبيين شاخص‌هاي بهره‌وري در سازمان‌هاي خدماتي ( با تاكيد بر سيستم خدمات درون‌پرواز)
 • همايش بين‌المللي ارتقاء كيفيت خدمات هما- تهران – 1382
 • ارائه مقاله تلفيق و تكنيك QFD و VE و كاربرد آن در يك بنگاه اقتصادي
 • ارائه مقاله كيفيت فراگير و تحول
 • پارادايم راهبري در فراگرد تمدن سازي
 • نقش مراكز دولتي، صنعتي و خصوصي در فراگير نمودن طرح‌هاي تحقيقاتي از ديدگاه مديريت
 • مزاياي استفاده از متدولوژي RUP در رويارويي با پروژه‌هاي BPR و مقايسه آن با متدلوژي SSADN
 • توسعه مدل‌هاي پايايي مبتني بر زنجيره‌ي ماركوف با نرخ خرابي‌هاي فازي، سيستم با دو جزء موازي و همسان و نرخ خرابي‌هاي افزايشي
 • بررسي ارزيابي عملكرد در دانشگاه آزاد قزوين و ارائه الگوي مناسب
 • تبيين الگوي مديريت موفق در شركت‌هاي صنعتي ايران
 • Expansion of reliability models based on Markov Chain with consideration of Fuzzy Failure rates: System with two parallel and identical elements with increasable failure rate.

 • استفاده از سيستم‌هاي خبره در شبيه سازي مربي فوتبال با هدف مدل سازي حريف.
 • Using Expert System in RoboCup Soccer Coach Simulation: An opponent Modeling Approach.

 • يادگيري بر خط با استفاده از تيم‌هاي خبره مبتني بر قانون پياده سازي شده در شبيه سازي مربي فوتبال
 • On - Line Learning With Rule base Expert System: Implemented In robocup Soccer Coach Simulation.

 • طراحي يک مدل پشتيباني تصميم (DSS) جهت برآورد ضريب رشد سالانه بيمه شدگان در سازمان تامين اجتماعي با استفاده از رگرسيون
 • ارايه يک متدولوژي فازي جهت ارزيابي عملکرد تامين کنندگان در فرايند برون سپاري
 • دانشگاه و اختراع؛ سخنراني در همايش مخترعين و مبتکرين تايلند University & Invention
 • رويکردي جهت بازطراحي فرآيندهاي کسب و کار مبتني بر انتخاب بهترين راه کارهاي استراتژيک: مطالعه موردي در دانشگاه
 • An approach to business process redesign based on selecting strategic best practices: an empirical study in university.

  عنوان مجله : Business process management journal, vol: 15. 2009

 • آيا توانمند سازي توانمند مي کند؟
 • Does empowerment empower?,

  عنوان مجله : ISSUES on global Business and Management

 • ارزيابي مديريت منابع انساني از طريق الگوي بلوغ قابليت ها (P-CMM) در سازمان هاي کوچک و متوسط
 • A Simulated Annealing Algorithm for Flexible Job-Shop Scheduling Problem
 • Selecting the Best Strategic Practices for Business Process Redesign
 • Talent Management: Why, How and Its Critical Success Factors
سوابق اجرايي :
 • همكاري با سازمان حسابرسي وزارت صنايع از سال 1365- 1367
 • عضو ستاد بحران و بازسازي زلزله گيلان و زنجان 1369
 • رئيس دانشگاه آزاد اسلامي قزوين از سال 1371
 • دبير اولين و دومين اجلاس بررسي راه‌هاي عملي حاكميت وجدان كاري و انضباط اجتماعي 1374 و 1375
 • دبير کميته علمي اجلاس بررسي عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي 1378
 • مسوول راه اندازي و مدير مرکز آموزش مديريت دولتي استان قزوين 1378
 • عضو كميته شهرستان فدراسيون دوچرخه سواري
 • عضو شوراي مكانيزاسيون دانشگاه آزاد اسلامي
 • طراحي سيستم مکانيزاسيون دانشگاه آزاد اسلامي
 • عضو شوراي آموزش دانشگاه آزاد اسلامي
 • عضو كميته فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي
 • عضو كميته برگزاري ششمين و هفتمين شوراي اجراي اتحاديه دانشگاه‌هاي جهان اسلام در تهران
 • عضو كميسيون‌ مركزي انجمن‌هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي 1381 الي 1384
 • مسوول راه اندازي دانشگاه آزاد اسلامي بويين‌زهرا 1383
 • عضو كميته مشاوران علمي كنگره توليد علم و نهضت آزاد انديشي 1383
 • عضو كميته اجرايي كنگره توليد علم و نهضت آزاد انديشي 1383
 • رئيس نمايشگاه فن بازار كنگره توليد علم و نهضت آزاد انديشي 1383
 • دبير کميته علمي کنگره بين المللي دولت، صنعت، دانشگاه 1385
 • عضو و مسوول هماهنگي کميته ملي روبوکاپ ايران از سال 1385
 • رييس برگزاري اولين دوره مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران 1385
 • رييس برگزاري دومين دوره مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران 1386
 • رييس برگزاري سومين دوره مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران 1387
 • رييس برگزاري چهارمين دوره مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران 1388
 • رييس برگزاري پنجمين دوره مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران 1389
نشان ها و جوايز علمي :
 • دريافت لوح تقدير مدير نمونه دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1375 از آيت الله هاشمي رفسنجاني، رييس جمهور وقت و رييس هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي
 • کار آفرين برتر کشوري در بخش آموزش در سال 1386
 • مدير نمونه دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1387
 • مدير برتر پژوهش بازرگاني در سومين جشنواره پژوهش بازرگاني در سال 1388